Návody

Seznamte se s webovým programem lightClass pro podporu vzdálené výuky. Studenti mohou pracovat s e-learningovými materiály a přímo v okně prohlížeče komunikovat s lektorem formou videokonference ve virtuální učebně.

Demo room

Do you wish to try out our webconference room?

Enter as studentEnter as tutor
LightClass is an easy-to-use web-based video-conferencing platform for teaching and education. Multiple video connections, per-institution course and user management, attendance tracking, session recording, and more...